APer

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Udělujete tímto souhlas provozovateli webu aper.cz, společnosti APER S.R.O., se
sídlem Žižkova 1683/13, Jihlava, 586 01, IČ: 28317696, DIČ: CZ28317696 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala
tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem
zodpovězení dotazů, objednání či marketingových aktivit. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po
dobu 1 roku.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti – email:
obchod@aper.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

www.aper.cz
obchod@aper.cz
+420 773 663 966